Livio, Ab urbe condita: Libro 45; 01 - 22, pag 6

Livio, Ab urbe condita: Libro 45; 01 - 22

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 45; 01 - 22

#livio #abUrbeCondita
Neque eo solum, quia tantas praesentes eius opes cernat, sed quod haud ambiguum prope diem regnaturum; eam infirmitatem aetatemque Eumenis esse nullam stirpem liberum habentis; necdum enim agnoverat eum, qui postea regnavit

Quid adtinere vim adferre rei sua sponte ad eum mox venturae

Accessisse etiam novam tempestatem regno tumultus Gallici, cui vix consensu et concordia regum resisti queat; si vero ad externum bellum domestica seditio adiciatur, sisti non posse

Nec aliud eum, quam, ne frater in regno moriatur, sibi ipsi spem propinquam regni erepturum

Si utraque gloriosa res esset, et servasse fratri regnum et eripuisse, servati tamen regni, quae iuncta pietati sit, potiorem laudem fuisse
Né tanto perché vedeva la sua enorme influ enza in questo momento, quanto perché non
Sed enimvero cum detestabilis altera res et proxima parricidio sit, quid ad deliberationem dubii superesse

Utrum enim partem regni petiturum esse, an totum erepturum

Si partem, ambo infirmos distractis viribus et omnibus iniuriis pro obnoxios fore; si totum, privatumne ergo maiorem fratrem, an exulem illa aetate, illa corporis infirmitate, an ultimum mori iussurum

Egregium enim, ut fabulis traditus impiorum fratrum eventus taceatur, Persei exitum videri, qui ex fraterna caede raptum diadema in templo Samothracum, velut praesentibus dis exigentibus poenas, ad pedes victoris hostis prostratus posuerit
Ma in verità, essendo l'altra azione abominevole e molto vicina all'assassinio di un parente, qual dubbio gli poteva sussistere nel prendere la sua decisione

Avrebbe infatti cercato di ottenere una parte del regno o tutto intero glielo avrebbe portato via

Se si contentava di una parte soltanto, indebolitisi entrambi per la divisione delle forze, si sarebbero anche trovati esposti di fatto ad ogni spe cie di soprusi; se lo voleva tutto per sé, avrebbe allora costret to il fratello maggiore a vivere come cittadino privato o in esilio a quell'età, con quella sua malferma salute oppure, fine, a morire

Istruttiva infatti, a non par lar della sorte di fratelli scellerati quale ci è tramandata nelle tragedie, sembrava la fine di Perseo, che il suo diadema rega le, carpito al fratello dopo averlo ucciso, nel tempio dei Samo traci, come in presenza degli dèi vendicatori, aveva deposto prostrato ai piedi del nemico vincitore
Eos ipsos, qui non illi amici, sed Eumeni infesti stimulent eum, pietatem constantiamque laudaturos, si fidem ad ultimum fratri praestitisset

[20] Haec plus valvere in Attali animo

Itaque introductus in senatum gratulatus victoriam est; sua merita eo bello fratrisque, si qua erant, et Gallorum defectionem, quae nuper ingenti motu facta erat, exposuit; petit, ut legatos mitteret ad eos, quorum auctoritate ab armis avocarentur

His pro regni utilitate editis mandatis, Aenum sibi et Maroneam petit

Ita destituta eorum spe, qui fratre accusato partitionem regni petiturum crediderant, curia excessit
Quelle stesse per sone che senza esser suoi amici, ma soltanto irriducibili av versari di Eumene, ora lo aizzavano, ne avrebbero lodato l'amor fraterno e la coerenza, se si fosse conservato sino all'ultimo leale nei confronti del fratello

[20] Queste considerazioni fecero maggior presa sull'ani mo di Attalo

E così introdotto nella curia, si congratulò per la vittoria; espose i meriti suoi e del fratello in quella guerra, di cui eventualmente potevan vantarsi, ed il recente tradi mento dei Galli, avvenuto con una grave sollevazione; ri chiese l'invio ad essi di un'ambasceria, che col suo prestigio li distogliesse dall'uso delle armi

Esposte queste richieste nel l'interesse del regno, chiese per sé Eno e Maronea

Delusa così la speranza di quanti avevano immaginato che accusato il fratello avrebbe richiesto la spartizione del regno, uscì dalla curia

Maybe you might be interested

Livio, Ab urbe condita: Libro 30; 04 - 07
Livio, Ab urbe condita: Libro 30; 04 - 07

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 30; 04 - 07

[Ut] raro alias quisquam rex aut privatus tanto favore tantoque omnium adsensu est auditus: omnibus honoribus muneribusque praesens est cultus et proficiscentem prosecuti sunt

Inter multas Asiae Graeciaeque legationes Rhodiorum maxime legati civitatem converterunt
Raramente altre volte qualcuno, re o privato cittadino, fu ascoltato con altrettanto favore e generale consenso: con ogni sorta di riguardi e di doni fu onorato durante la sua permanenza e accompagnato al momento del suo congedo

Fra le numerose legazioni di Asia e di Grecia, soprattutto quella dei Rodii attrasse gli sguardi della città
Nam cum primo in veste candida visi essent, quod et gratulantis decebat, et, si sordidam vestem habuissent, lugentium Persei casum praebere speciem poterant, postquam consulti ab M Iunio consule patres stantibus in comitio legatis, an locum, lautia senatumque darent, nullum hospitale ius in iis esse servandum censuerunt, egressus e curia consul, cum Rhodii gratulatum se de victoria purgatumque civitatis crimina dicentes venisse petissent, ut senatus sibi daretur, pronuntiat sociis et amicis et alia comiter atque hospitaliter praestare Romanos et senatum dare consuesse: Rhodios non ita meritos eo bello, ut amicorum sociorum numero habendi sint; his auditis prostraverunt se omnes humi consulemque et cunctos, qui aderant, orantes, ne nova falsaque crimina plus obesse Rhodiis aecum censerent quam antiqua merita, quorum ipsi testes essent Presenta tisi dapprima in candida veste, poiché così si addiceva a per sone venute per congratularsi e perché, se avessero indossato vesti di lutto, potevano dar l'impressione di compiangere la sventura di Perseo, i padri furono consultati dal console M Giunio - mentre i legati sostavano nel comizio - circa la opportunità di conceder loro ospitalità, doni, udienza in sena to; ma poiché essi ritennero di non doversi osservare nei loro riguardi la prassi del diritto ospitale, il console uscito dalla curia, mentre i Rodii affermavano di esser venuti a congratu larsi della vittoria e a discolparsi delle accuse mosse alla loro città e insistevano per esser ricevuti in senato, solenne niente dichiara che agli alleati e agli amici i Romani erano soliti riservare accoglienze affettuose e ospitali e concedere udienza in senato: ma i Rodii non avevano meritato in quella guerra di esser considerati nel novero degli amici ; a queste parole tutti si prostrarono a terra supplicando il console e tutti i presenti di non ritenere giusto che nuove e false accuse potessero pesare sui Rodii più degli antichi me riti, di cui essi personalmente erano testimoni

Maybe you might be interested

Livio, Ab urbe condita: Libro 39; 41 - 45
Livio, Ab urbe condita: Libro 39; 41 - 45

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 39; 41 - 45

Extemplo veste sordida sumpta domos principum cum precibus ac lacrimis circumibant orantes, ut prius cognoscerent causam quam condemnarent

[21] M' Iuventius Talna praetor, cuius inter cives et peregrinos iurisdictio erat, populum adversus Rhodios incitabat rogationemque promulgaverat, ut Rhodiis bellum indiceretur, et ex magistratibus eius anni deligerent, qui ad id bellum cum classe mitteretur, se eum sperans futurum esse

Huic actioni M Antonius et M Pomponius tribuni plebis adversabantur
Indossate lì per lì vesti di lutto andarono per le case dei principali cittadini con preghiere e con lacrime scongiurandoli di prender cognizione dei fatti prima di condannarli

[21] Il pretore M' Giovenzio Talna, che aveva giurisdi zione sui cittadini e gli stranieri, incitava il popolo contro i Rodii ed aveva presentato una proposta di legge perché fosse dichiarata guerra ad essi e fra i magistrati di quell'anno fosse scelto chi dovesse essere mandato con la flotta a com batterla, sperando di esser lui quello

A tale proposta si opponevano i tribuni della plebe M Antonio e M Pomponio
Sed et praetor novo maloque exemplo rem ingressus erat, quod non ante consulto senatu, non consulibus certioribus factis de sua unius sententia rogationem ferret, vellent iuberentne Rhodiis bellum indici, cum antea semper prius senatus de bello consultus esset, deinde patrum ad populum latum, et tribuni plebis, cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi, quam privatis suadendi dissvadendique legem potestas facta esset, eoque persaepe evenisset, ut et, qui non professi essent se intercessuros, animadversis vitiis legis ex oratione dissuadentium intercederent, et, qui ad intercedendum venissent, desisterent victi auctoritatibus suadentium legem Ma non solo il pretore aveva preso questa iniziativa con precedente nuovo e pericoloso, perché senz'aver prima consul tato il senato, senz'averne messo al corrente i consoli, di suo esclusivo arbitrio presentava la proposta di legge se il popolo voleva e ordinava che fosse dichiarata guerra ai Rodii, mentre sino allora il senato era stato sempre preventivamente consultato intorno ad una proposta di dichiarazione di guerra, e poi

Maybe you might be interested

Livio, Ab urbe condita: Libro 05, 46-50
Livio, Ab urbe condita: Libro 05, 46-50

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 05, 46-50

Tum inter praetorem tribunosque omnia intempestive agendi certamen erat: tribuni festinationem praetoris ante tempus intercedendo * * * in adventum im * *

[22] ' * * est

Peccaverimusne adhuc dubium est; poenas, ignominias omnes iam patimur

Antea, Carthaginiensibus victis, Philippo, Antiocho superatis, cum Romam venissemus, ex publico hospitio in curiam gratulatum vobis, patres conscripti, ex curia in Capitolium ad deos vestros dona ferentes nunc ex sordido deversorio, vix mercede recepti ac prope hostium more extra urbem manere iussi, in hoc squalore venimus in curiam Romanam Rhodii, quos provinciis nuper Lycia atque Caria, quos praemiis atque honoribus amplissumis donastis
Allora invece tra il pretore e i tribuni s'era accesa come una gara fra chi agiva con più intempestività e precipitazio ne: i tribuni la frettolosità del pretore, col porre il veto prima del tempo *** all'arrivo del comandante ***

[22] ** è

Se abbiamo commesso colpa, ancora è incer to; ma sin d'ora tutti ne subiamo l'espiazione e l'onta

In altri tempi, dopo vinti i Cartaginesi, dopo superati Filippo ed An tioco, come venivamo a Roma, dalla dimora assegnataci a pubbliche spese ci recavamo in senato per congratularci con voi, o padri coscritti, e dal senato Campidoglio recando doni ai vostri dei; ora invece da un misero alber go, dove siamo stati accolti di mal animo dietro pagamento, e invitati a restare fuori della città, con trattamento poco meno che di nemici, in così squallide vesti siamo venuti nella curia romana noi Rodii, a cui poco fa concedeste in appannag gio le province di Licia e di Caria, offriste ricompense ed onori magnifici
Et Macedonas Illyriosque liberos esse, ut audimus, iubetis, cum servierint, antequam vobiscum bellarentnec cuiusquam fortunae invidemus, immo agnoscimus clementiam populi Romani : Rhodios, qui nihil aliud quam quieverunt hoc bello, hostes ex sociis facturi estis

Certe iidem vos estis Romani, qui ideo felicia bella vestra esse, quia iusta sint, prae vobis fertis, nec tam exitu eorum, quod vincatis, quam principiis, quod num sine causa suscipiatis, gloriamini

Messana in Sicilia oppugnata Carthaginienses, Athenae oppugnatae et Graecia in servitutem petita et adiutus Hannibal pecunia auxiliis Philippum hostem fecerunt
Anche i Macedoni e gli Illiri vi disponete, come sentiamo dire, a far vivere in libertà, mentre erano schiavi di re prima di far guerra contro di voi - né siamo invidiosi delle condizioni di alcuno, anzi riconosciamo la magnanimità del popolo Romano -: e i Rodii invece, che soltanto non si son mossi nel corso di questa guerra, vi disponete a rendere da amici nemici

Certamente siete sempre quegli stessi Romani che menate vanto del felice esito delle vostre guerre motivandolo col fatto che sono giuste, né tanto vi gloriate del risultato finale, perché le vincete, quanto dei principii per cui le combattete, cioè che non ne intraprendete mai alcuna senza plausibile motivo

L'assedio di Messina in Sicilia vi rese nemici i Cartaginesi, l'assedio di Atene e la schiavitù della Grecia, gli aiuti in danaro ed in truppe concessi ad Annibale vi resero nemico Filippo

Maybe you might be interested

Livio, Ab urbe condita: Libro 03; 13 - 24
Livio, Ab urbe condita: Libro 03; 13 - 24

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 03; 13 - 24

Antiochus ipse ultro, ab Aetolis, hostibus vestris, accersitus, ex Asia classe in Graeciam traiecit; Demetriade et Chalcide et saltu Thermopylarum occupato de possessione imperii vos deicere conatus

Cum Perseo socii vestri oppugnati, aut interfecti reguli principesque gentium aut populorum causa belli vobis fuere

Quem tandem titulum nostra calamitas habitura est, si perituri sumus

Nondum segrego civitatis causam a Polyarato et Dinone, civibus nostris, et iis, quos ut traderemus vobis, adduximus

Si omnes Rhodii aeque noxii essemus, quod nostrum in hoc bello crimen esset

Persei partibus favimus et, quemadmodum Antiochi Philippique bello pro vobis adversus reges, sic nunc pro rege adversus vos stetimus
An tioco in persona, chiamato dagli Etoli, vostri avversari, dall'Asia passò in Grecia con la sua flotta; occupate Deme triade e Calcide e il passo delle Termopili tentò di spode starvi dell'egemonia

Della vostra guerra contro Perseo motivo son stati gli assedi posti a vostri alleati, o le uccisioni di piccoli re e dei capi di genti straniere o di popolazioni libere

Quale giustificazione allora dovrà avere la nostra rovina, se è destino che si debba perire

Non ancora distinguo la causa della città da quella di Poli arato e di Dinone, nostri concittadini, e di tutti quelli che abbiamo portato per consegnarli a voi

Se tutti noi Rodii fossimo senza distinzione colpevoli, quale sarebbe la nostra colpa in questa guerra

Solo di aver parteg giato per Perseo e come al tempo della guerra contro Antioco e Filippo fummo dalla parte vostra contro i re, così ora di esser stati dalla parte del re contro di voi

Maybe you might be interested

Livio, Ab urbe condita: Libro 27; 41 -  43
Livio, Ab urbe condita: Libro 27; 41 - 43

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 27; 41 - 43

Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 51-63
Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 51-63

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 21; 51-63

Livio, Ab urbe condita: Libro 37; 46 - 50
Livio, Ab urbe condita: Libro 37; 46 - 50

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 37; 46 - 50

Livio, Ab urbe condita: Libro 28; 20 - 22
Livio, Ab urbe condita: Libro 28; 20 - 22

Latino: dall'autore Livio, opera Ab urbe condita parte Libro 28; 20 - 22

Tags
Livio, Ab urbe condita: Libro 31; 06 - 11
Livio, Ab urbe condita: Libro 31; 06 - 11
Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 01-10
Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 01-10
Livio, Ab urbe condita: Libro 29; 18 - 20
Livio, Ab urbe condita: Libro 29; 18 - 20
Livio, Ab urbe condita: Libro 01, 16-30
Livio, Ab urbe condita: Libro 01, 16-30
Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 11-20
Livio, Ab urbe condita: Libro 21; 11-20
Livio, Ab urbe condita: Libro 30; 16 - 45
Livio, Ab urbe condita: Libro 30; 16 - 45