Nun Te Vo’ Bene (Anthony)

Nun Te Vo’ Bene (Anthony)

Pur staser nun si è arritirat, nata nuttat nun t fa rurmì

ma nun t'accuorg ca t pò distruggr, nun t vò ben comm pienz tu...
Ma nun o sai lassà nun t vuò arrenr pcchè nu truov a faorz ro lassà
rit. Ca nun t vò ben chest tu o sapiv ancor primm e to spusà, ma comm si scem c fai pac semp pcchè nun t fir e stà
e pur stasser e truvat o segn ro russet e chell là e o stess tuorn a to vasà
ma nun lè capit che ormai è frunt chill nu vo ben a te, nun le mai lassat pur si ha giurat ca nun ò vrev chiù
oggi natavot ta cagnat o nomm pcchè penz a chell là nun c può fa nient è tard già...
Vuliss turnà a ret rind a n'attim, vrenn a iss n'ammurat e te
o primm vas rat rind a nu cinem tu ca trmav si guardav a me
e quand è fatt ammor rind a machin,iss ha giurat che er pazz te
rit....

Now I feel...